Pługi śnieżne serii RAM z hydraulicznym sterowaniem odkładnicy należą do pługów klasy średniej, które mogą pracować z obciążeniem do 6 ton i zostały przystosowane do odśnieżania ulic, parkingów i powierzchni z małą ilością nierówności. Są one przystosowane do pracy z ciągnikami komunalnymi, rolniczymi z TUZ kat. II i innymi nośnikami dzięki opatentowanemu systemowi ramkowego firmy SaMASZ.


Zalety:

• hydrauliczne sterowanie lewa / prawa do 30°,
• kopiowanie poprzeczne na ramce do ±5°,
• podwójne zabezpieczenie przeciążeniowe – uchylna odkładnica jak i zrywane śruby,
• dopasowanie pod każdy nośnik (system ramek serii PSV),
• możliwość zamontowania kół podporowych i płóz ślizgowych jako wyposażenie dodatkowe.

Pługi typu RAM mogą być wyposażone w odchylane sprężynowo listwy gumowe lub metalowe umieszczone w dolnej części lemiesza. Rozwiązanie to w pierwszej fazie pozwala na zamortyzowanie uderzenia w przeszkodę ukrytą pod warstwą śniegu o wysokości nie większej niż 120 mm, po czym zmianę kąta natarcia na wartość ujemną i prześliźnięcie się pługa nad przeszkodą.

Podwójne zabezpieczenie przed przeciążeniem – uchylna odkładnica oraz zrywalne śruby.

Odboje chroniące lemiesz przed uszkodzeniem np. podczas odśnieżania w pobliżu krawężnika lub innych przeszkód.

W światłach obrysowych zastosowano technologię LED.

Ślizgi posiadają płynnie regulowaną wysokość względem podłoża.

Dane techniczne