Pługi śnieżne klasy ciężkiej – elementami roboczymi są hydraulicznie sterowane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia uzyskanie niezależnych pozycji roboczych. Służy do odśnieżania jezdni, dróg, placów, parkingów. Po wyposażeniu w płozę metalową może również być przeznaczony do lekkich prac ziemnych, równania dróg gruntowych.

Pługi AlpS mogą być wyposażone w odchylane sprężynowo listwy gumowe lub metalowe – stal trudnościeralna, umieszczone w dolnej części lemiesza. Listwy zgarniające podzielone zostały na 4 lub 6 części. Odchylają się one
do tyłu niezależnie podczas najazdu na krawężnik, studzienkę lub inną przeszkodę. Rozwiązanie to w pierwszej fazie pozwala na zamortyzowanie uderzenia w przeszkodę ukrytą pod warstwą śniegu o wysokości nie większej niż 120mm, po czym zmianę kąta natarcia na wartość ujemną i prześlizgnięcie się pługa nad przeszkodą.

SaMASZ, w odróżnieniu od konkurencji zastosował w pługach typu AlpS odchylanie sprężynowe do 80°. Pługi, które posiadają odchylane listwy zgarniające tylko do 40° nie są w stanie sprostać wymaganiom podczas przejazdów przez krawężniki.

Hydrauliczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (standardowo w modelach AlpS 361, AlpS 401, opcja w AlpS 301, AlpS 331) powoduje poddanie się okładnicy po przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia przeciwdziałając uszkodzeniu pługa.

Pługi mogą być wyposażone w kółka podporowe – produkcji renomowanej niemieckiej firmy. Zastosowanie kółek umożliwia płynną regulację wysokości pracy pługa względem powierzchni odśnieżanego podłoża.

Zawieszenie na przednim TUZ ciągnika Kat. II

Gumowa lub metalowa listwa zgarniająca ze stali trudnościeralnej.

Lewy i prawy lemiesz dzieli się na dwie części. W momencie napotkania oporu odkłada się tylko jedna część. Rozwiązanie to zapewnia lepszą skuteczność zgarniania.

Odboje chronią lemiesz przed uszkodzeniem np. podczas odśnieżania w pobliżu krawężnika lub innych przeszkód.

W światłach obrysowych zastosowano technologię LED.

Zintegrowane gniazdo elektryczne.

Ślizgi posiadają płynnie regulowaną wysokość względem podłoża.

Ślizg Küpera – Inteligentna płoza ślizgowa, długowieczna: o najwyższej wytrzymałości

Odkręcenie lub wkręcenie śruby powoduje przemieszczanie się rolek mechanizmu odchylania listwy zgarniającej i w rezultacie regulację siły wypięcia się lemiesza do max. 80°.

Dane techniczne