McHale jest firmą rodzinną, stworzoną przez braci Padraica i Martina McHale. Przez ostatnie 30 lat firma opracowała szeroką serię specjalistycznych maszyn rolniczych, koncentrując się przede wszystkim na prasach oraz owijarkach do bel okrągłych i kwadratowych z kiszonką oraz okrągłych bel siana i słomy.

Firma McHale prowadzi badania, projektuje i przeprowadza próby swoich specjalistycznych pras i owijarek biorąc pod uwagę wymagania klientów końcowych. Podczas fazy projektowania i opracowywania wszystkie maszyny są rygorystyczne testowane przez klientów końcowych, czyli przez rolników i podwykonawców z Irlandii, Anglii, Szkocji, Walii, Skandynawii i Nowej Zelandii.

Po zakończeniu testów firma McHale wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki laserowej i robotyki przy produkcji swojej gamy specjalistycznych pras i owijarek. Produkcja maszyn, która podlega stałemu nadzorowi w zakresie jakości, odbywa się w specjalnie wybudowanych do tego celu fabrykach w Irlandii i na Węgrzech. Jedną z najważniejszych cech fazy produkcji jest całkowita identyfikowalność wszystkich użytych części składowych maszyny oraz to, że działanie każdej maszyny przed opuszczeniem fabryki firmy McHale jest odpowiednio przetestowane, sprawdzane i skalibrowane.