LUCAS Qualimix to wozy paszowe, wyposażone w poziome mieszadło łopatowe, dzięki którym mieszanka pokarmowa jest dobrze wymieszana i napowietrzona. Proces mieszania wykorzystuje górny ślimak rozrywający oraz dolny ślimak i łopatki mieszające, mieszanka materiału jest stała, nie ma dodatkowego cięcia, komora mieszająca jest bez noży: więc mieszanie odbywa się w specjalnie dedykowanej do tego przestrzeni, bez noży, w zbiorniku o gładkim dnie. Lucas Qualimix to znakomite wozy paszowe umożliwiające zachowanie włókien kukurydzy: boczny ślimak bez noży zapewnia dobre rozmieszczenie wszystkich składników (koncentratów, itp…). Składniki paszy nie są poszarpane. Maszyna umożliwia przygotowanie również małych porcji pokarmowych, począwszy od 300 kg oraz skraca czas mieszania. Wozy paszowe Qualimix są wydajne: mieszanie materiału 1 500 kg/min! Oznacza to, że od załadunku do rozdzielenia pokarmu dla 120 krów mija zaledwie 20 minut!

Wóz paszowy LUCAS Qualimix – zasada działania – prędkości obrotowe:

Jednorodność mieszanki jest uzyskiwana bardzo szybko, jednocześnie zachowana jest jakość włókien. Budowa wozu paszowego Qualimix chroni przed rozrywaniem materiału.
Funkcja 1: Funkcja cięcia, górny ślimak: 81 obr./min. dla zapewniania dobrego cięcia materiału.
Funkcja 2: Funkcja mieszania, mieszadło łopatowe : 5 obr./min. dla równomiernej, napowietrzonej i smacznej dla zwierząt mieszanki.
Funkcja 3: Funkcja rozdzielania, dolny ślimak : 37 obr./min. dla równomiernego rozdzielania materiału.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne wozów paszowych LUCAS Qualimix

Wyposażenie standardowe:

 • Klapa rozdzielająca przednia lewa
 • Napęd za pomocą łańcucha w kąpieli olejowej
 • Zbiornik na płyn do zakiszania & koncentrat
 • Urządzenie ważące bez programowania X 400
 • Stopa podporowa hydrauliczna
 • Napęd łańcuchowy z automatycznym napinaniem
 • Dyszel zaczepowy amortyzowany, regulowany bezstopniowo
 • Urządzenie ważące nieprogramowane
 • Sterowanie z kabiny za pomocą 2 rozdzielaczy dwustronnego działania ciągnika

Wyposażenie opcjonalne:

 • Pakiet dla małych zwierząt przeżuwających:
 • Podajnik taśmowy poziomowy
 • Sterowanie elektryczne w kabinie
 • 2-gie stanowisko obsługowe z przodu maszyny

Pakiet zabezpieczający:

 • Belka chroniąca przed najechaniem
 • Błotnik
 • Wyciąganie magnetyczne