Oferujemy Państwu pełną gama mieszalników ślimakowych (wozów paszowych) Jeantil o objętościach od 8 do 41 m³. Zwarta i solidna konstrukcja – pasza z mieszalnika moze być kierowana bezpośrednio do wyładunku, taśmy wyładunkowe, jak równiez maszyny mogą być wyposazone w dmuchawy pasz.

Wozy paszowe Jeantil można podzielić w zależności od szerokości zbiornika na dwie grupy. Pierwsza to wozy ze zbiornikiem o szerokości 2,2 m, których pojemność wynosi od 8 do 20 m3. Drugą grupę stanowią maszyny o szerokości zbiornika 2,4 m i pojemności od 9 do 41 m3.

Rama nośna wykonana jest z prostokątnych profili zamkniętych i typu „C”, dzięki czemu resztki paszy i brudu nie zostają na maszynie co może być przyczyną korozji. Tak wykonany szkielet ma zapewnić sztywność i odporność na różnego rodzaju naprężenia, a jednocześnie stanowi pewne podparcie zbiornika.

Zbiornik na paszę jest od góry standardowo zakończony stożkiem, który ograniczona wysypywanie paszy włóknistej podczas mieszania, a jednocześnie powoduje zawracanie rozdrobnionego materiału do środka mieszalnika.

Wozy paszowe Jeantil mogą posiadać 1, 2 lub 3 pionowe ślimaki w zależności od ich pojemności. Charakterystyczna (stopniowana, nie gładka) budowa ślimaka, sprawia że pasza jest intensywnie mieszana. Na każdym ślimaku jest po siedem noży z regulowanym kątem natarcia, hartowanymi węglikiem wolframu.

Skok ślimaka wynosi 500 mm i jest dostosowany do wszystkich rodzajów paszy. Każdy ślimak wyposażony jest w 7 noży z regulowanym kątem natarcia, hartowanych węglikiem wolframu. W dolnej części znajdują się dwa noże wygarniające, ustawione naprzeciw siebie, które płynnie wygarniają pasze ze zbiornika. Jeantil ma do wyboru wiele rodzajów przekładni. Możliwy jest wybór obrotów silnika od 18 do 43 obr/min. Najczęściej jednak stosowana jest przekładnia dwubiegowa, która pozwala na obroty ślimaka 18/33 obr/min.

Najprostsze wozy paszowe sterowane są bezpośrednio z hydrauliki ciągnika ale dostępne jest też sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą panelu, który zwiększa komfort obsługi oraz zmniejsza zapotrzebowanie wyjść hydraulicznych w ciągniku.

Programowalna waga, z dużym czytelnym wyświetlaczem, umieszczona jest z przodu wozu na specjalnym uchwycie, który umożliwia regulację jej położenia. Sygnał do wagi przesyłany jest z trzech, czterech lub sześciu czujników ważących w zależności od modelu i wielkości wozu.
Najprostszą metodą zadawania paszy jest zastosowanie w zbiorniku bezpośredniego otworu wysypowego.

Okna wyrzutowe mogą znajdować się z przodu po prawej stronie lub z tyłu po lewej. W opcji można doposażyć wóz w drugi wysyp albo przenośnik poprzeczny co ułatwia jego dopasowanie do warunków technicznych panujących w oborze. Należy także wspomnieć, że mieszalniki mogą być wyposażone w podajnik taśmowy, który rozdziela paszę na prawą lub lewą stronę.

Jeantil MVV 8 - 20

Wozy paszowe Jeantil z pionowymi mieszadłami ślimakowymi MVV 8 do 20 ND. Maszyny umożliwiają szybką dystrybucję pasz za pośrednictwem bezpośrednich wyrzutów z prawej i / lub lewej strony.

Wozy paszowe MVV 8 do 20 NC pozwalają na szybkie i dokładne rozprowadzenie pasz w każdych warunkach za pośrednictwem taśmowych przenośników na lewą / prawą stronę maszyny.

Główne cechy Jeantil MVV 8 – 20

Wąska i zwarta budowa, zbiornik paszy w kształcie stożka.

Bezpośredni boczny wyrzut paszy – Jeantil MVV 8 – 10 ND

Bezpośredni wyrzut paszy z tyłu maszyny – z lewej strony (jako opcja – Jeantil MVV 8 – 10 ND)

Mieszadło ślimakowe Jeantil

Wyrzut w lewo / prawo za pośrednictwem przenośnika taśmowego – Jeantil MVV 8 – 10 NC

Bezpośredni wyrzut paszy z tyłu maszyny – z lewej strony (jako opcja – Jeantil MVV 8 – 20 NC)

Szybki i wydajny napęd przez przekładnię planetarną

Przenośnik taśmowy – Jeantil MVV 8 – 20 NC

Oferujemy Panstwu paletę wozow paszowych Jeantil z mieszalnikami ślimakowymi i bezpośrednim wyładunkiem – MVV 10 do 20 NP. Maszyny umożliwiają takze dokładne rozprowadzenie pasz w kazdych warunkach dzięki dmuchawom.

Główne cechy Jeantil MVV 10 – 20 NP

Bezpośredni wyrzut pasz z przodu po prawej stronie maszyny. Jako opcja występuje równiez tylny bezpośredni wyrzut pasz po lewej stronie wozu.

Silna dmuchawa po prawej stronie wozu

Bezpośredni wyrzut paszy z tyłu maszyny – z lewej strony (jako opcja)

Szybkie mieszadło paszowe dzięki przekładni planetarnej z 2 prędkościami 18/33 rpm – z ręczną regulacją (elektryczna jako opcja)

Płynna regulacja szybkości dystrybucji pasz dzięki hydraulicznej regulacji otwarcia klapy wysypowej oraz wskaźnikowi otwarcia

Oferujemy Państwu paletę wozów paszowych z pionowymi mieszadłami ślimakowymi i bezpośrednim wyładunkiem pasz z prawej i / lub lewej strony maszyny – Jeantil MVV 9 do 26 D.

Główne cechy Jeantil MVV 9 – 26 D

Bezpośredni boczny wyrzut paszy

Bezpośredni wyrzut paszy z tyłu maszyny – z lewej strony

Wytrzymałe osie

Przy większych modelach zastosowano 2 osie

Oferujemy Państwu wozy paszowe z pionowymi mieszadłami ślimakowymi oraz przenośnikami taśmowymi pozwalającymi na szybką dystrybudych warunkach – Jeantil MVV 9 do 41 C.

Główne cechy Jeantil MVV 9 – 41 C

Wóz paszowy z pionowym mieszalnikiem ślimakowym MVV 14 C z wysokim dyszlem i generatorem hydraulicznym

Wyrzut w lewo / prawo za pośrednictwem przenośnika taśmowego

Wytrzymałe osie

Przy większych modelach zastosowano 2 osie

Przenośnik taśmowy

Tylny przenośnik taśmowy

Oferujemy Państwu wozy paszowe z pionowymi mieszalnikami śrubowymi z dmuchawami – maszyny umożliwiają dystrybucję pasz za pośrednictwem dmuchaw oraz bezpośrednich zsypów umieszczonych z prawej strony maszyn – Jeantil MVV 12 do 26 P.

Główne cechy Jeantil MVV 12 – 26 P:

Silna dmuchawa po prawej stronie wozu

Bezpośredni wyrzut pasz z przodu po prawej stronie maszyny

Wytrzymałe osie z resorami piórowymi