Ekonomiczny system zadawania kiszonki dla dużych ilości: DM 12 i 16 mają pojemności odpowiednio 12 i 16 m3.

Główne cechy przyczep do zadawania pasz Jeantil

System wałów rozdrabniających zapewniający szybki i wysoki przepływ materiału

Regularny przepływ (wyładunek) pasz za pośrednictwem przenośnika taśmowego

Elektroniczny panel sterowania

Silny i wytrzymały łańcuchowy napęd rozdrabniacza

Taśma wyładowcza