» Przydatne adresy www

Linki do stron o tematyce rolniczej i nie tylko:
Strona główna firmy Korbanek Sp. z o.o. - 
www.korbanek.pl
FENDT aktualności oraz filmy - www.fendt.tv
FENDT strona firmy - www.fendt.com/choose_country.asp
Ciągnik Fendt - pająk - 
http://www.youtube.com/watch?v=V5DXO91wn68
Massey Ferguson strona firmy - int.masseyferguson.com

Strona Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej - www.alps-lublin.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 
www.minrol.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego - 
www.arr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych - www.anr.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - www.piorin.gov.pl
Inspekcja Weterynaryjna - Główny Inspektorat Weterynarii - www.wetgiw.gov.pl
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - www.ijhars.gov.pl


Rolnicze Uczelnie Wyższe:


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - www.ar.krakow.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - www.ar.lublin.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - www.zut.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - www.ar.wroc.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - www.puls.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - www.uwm.edu.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - www.utp.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - www.sggw.pl
Akademia Podlaska w Siedlcach - www.ap.siedlce.plIzby rolnicze:


Dolnośląska Izba Rolnicza - www.dir.ppr.pl
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza - www.kpir.pl
Lubelska Izba Rolnicza - www.lir.lublin.pl
Lubuska Izba Rolnicza - www.zetozg.pl/lir
Łódzka Izba Rolnicza - www.izbarolnicza.lodz.pl
Małopolska Izba Rolnicza - www.mir.krakow.pl
Mazowiecka Izba Rolnicza - www.mir.pl
Izba Rolnicza w Opolu - www.izbarolnicza.opole.pl
Podkarpacka Izba Rolnicza - www.pir.xo.pl
Podlaska Izba Rolnicza - www.pirol.pl
Pomorska Izba Rolnicza - www.pir.home.pl
Śląska Izba Rolnicza - www.sir-katowice.pl
Świętokrzyska Izba Rolnicza - www.sir-kielce.pl
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza - www.wmirol.org.pl
Wielkopolska Izba Rolnicza - www.wir.org.pl
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - www.zir.pl


Ośrodki Doradztwa Rolniczego:

Dolnośląski ODR - www.dodr.pl
Kujawsko-Pomorski ODR - www.kpodr.pl
Lubelski ODR - www.wodr.konskowola.pl
Lubuski ODR - www.lodr.pl
Małopolski ODR - www.modr.pl
Mazowiecki ODR - www.modr.mazowsze.pl
Opolski ODR - www.oodr.pl
Podkarpacki ODR - www.podrb.pl
Podlaski ODR - www.odr.zetobi.com.pl
Pomorski ODR - www.podr.pl
Śląski ODR - www.czwa.odr.net.pl
Świętokrzyski ODR - www.sodr.pl
Warmińsko-Mazurski ODR - www.w-modr.pl
Wielkopolski ODR - www.wodr.poznan.pl
Zachodniopomorski ODR - www.zodr.plZwiązki Branżowe:


Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego - www.bydlo.com.pl
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - 
www.upemi.pl
Związek Gorzelni Polskich - 
www.zgp.org.pl
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - 
www.pzpbm.pl
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej - 
www.polsus.pl
Polski Związek Hodowców Koni - 
www.pzhk.pl
Polski Związek Hodowców Strusi - 
www.pzhs.pl
Polski Związek Producentów Kukurydzy - 
www.kukurydza.info.pl
Polski Związek Pszczelarski - 
www.zwiazek-pszczelarski.pl
Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu - 
www.drobiarstwo.org
Krajowa Federacja Producentów Zbóż - 
www.kfpz.pl
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku - 
www.kzpr.com.pl
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin - 
www.psor.pl
Związek Polskie Mięso - 
www.polskie-mieso.pl
Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego - 
www.kzpbc.com.pl
Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych - 
www.pzhipzf.pl
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej - 
www.polskiesadownictwo.pl
Związek Producentów Ryb - 
www.zpryb.pl
Polskie Towarzystwo Rybackie - 
www.zszp.pl
Związek Szkółkarzy Polskich - 
www.zszp.pl
Polska Federacja Producentów Żywności - 
www.pfpz.pl
Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych - 
www.federacjarolna.pl
Związek Prywatnych Przetwórców Mleka - 
www.zppm.com.pl
Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej - 
www.stowarzyszenie-mlynarzy.pl
Związek Gmin Wiejskich RP - 
www.gminyrp.pl
Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej - 
www.wcie.com.pl
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego - 
www.kspt.org.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa - 
www.sitr.pl